Om oss

Poolia er et bemannings- og rekrutteringsfirma som er eksperter på å finne og matche kompetanse. For det er alltid menneskene som gjør forskjellen. Individer skaper resultater. Riktige individer på rett sted bygger vellykkede selskaper. Poolia opererer i Sverige, Norge og Finland. Vi følger alle lover, forskrifter og andre krav som gjelder for virksomheten vår i de landene vi opererer i.

Make your job even better

I 30 år har Poolia fokusert på én ting: å fylle stillinger med kvalifisert kompetanse innenfor det administrative området. Denne avgrensningen er vår styrke og har gitt oss solid erfaring innenfor en rekke spesialområder. Vi forstår selskapene, deres forretningsbetingelser, og vi vet hva som kreves av individet. Med en kvalitetssikret prosess, ledende digitale verktøy og en unik utvelgelsesfilosofi leverer vi det vi lover. Ansettelser av høyeste kvalitet. 

Vår filiosofi

Jobbsøkerens CV er viktig, men løser ikke alt. I Poolias utvelgelsesfilosofi tar vi hensyn til flere faktorer i tillegg til CV-en. Vi vet at situasjonskonteksten er avgjørende for hvor godt en person utfører sitt arbeid. Derfor gjennomfører vi flere tester. Vi undersøker hvor motivert og ambisiøs en person er. Vi finner personligheten som best samsvarer med de kravene som er stilt for jobben. Når helhetsbildet er klart, foreslår vi ikke bare en passende person, men tilbyr den rette personen.

Visjon

A world where people matter – powered by tech

Vår misjon

Vi hjelper bedrifter og organisasjoner med å rekruttere arbeidskraft som møter behovene til deres dyktige ansatte. Kompetanse som øker suksessen til våre kunder.

Våre verdier

Poolias verdier Passion & Execution gjenspeiler måten vi er – vår bedriftskultur. Ved å handle i tråd med verdiene våre, forstår kunder, jobbsøkere og andre interessenter hvem vi er og hva som er viktig for oss.

Vår historie

Poolia har gjennomgått mange faser i selskapets historie – rask vekst på 1990-tallet, nedgangstider og deretter tilbake til god vekst i løpet av noen år. Vår sterke bedriftskultur og grunnleggende verdier har imidlertid stått seg gjennom alle disse årene. Vi har viljen til å ta ansvar, gjøre ting med fullt engasjement og lidenskap, samt skape et miljø der alle føler seg unike og viktige. Disse verdiene følger vi i alle møter, forretningsforhold og bedriftsarrangementer.

Poolia er en del av et større konsern kalt PION Group. PION Group arbeider med å optimalisere både enkeltpersoners og selskapers evne til å oppnå topp ytelse gjennom kompetanse, teknologi og strategi. Vi mener at menneskelige ressurser fortsatt vil være kjernen for vekst, samtidig som vi er overbevist om at ny teknologi raskt vil forbedre og akselerere bruken av menneskelige ressurser gjennom teknologiske verktøy. Dette er grunnen til at vi integrerer menneskelige ressurser med teknologiske ressurser.

Trenger du hjelp?

Ring Poolia!

Skroll til toppen